POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa que la desenvolupa, les dades personals facilitades pels interessats seran incloses en un fitxer, inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades, sent els promotors de Malvasia Sitges els responsables del mateix. Aquestes dades en cap cas seran cedides o comunicades a terceres empreses.

El responsable del fitxer i encarregat del seu tractament ha elaborat la seva normativa de seguretat de conformitat al que disposa el Reglament 994/1999 de mesures de seguretat de fitxers automatitzats, per tal de garantir l’absoluta confidencialitat en l’emmagatzematge i tractament de les dades personals, vigilant el manteniment del deure de secret de la informació i evitar l’accés de tercers no autoritzats.

L’usuari podrà exercir en qualsevol moment i de manera gratuïta els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, que li són reconeguts en la L.O. 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, mitjançant l’enviament del formulari de contacte apropiat o bé mitjançant correu electrònic a info@vilanovaperviure.com